Varenummer SE-41001 Kategori

Serviceeftersyn af dit solcelleanlæg(max op til 10 kW)

2.000,00 kr. inkl. moms

Har du brug for et serviceeftersyn af dit solcelleanlæg, så hjælper vi gerne. Vi laver serviceeftersyn og solcelle service på Sjælland, Fyn og Jylland, ja landsdækkende – dog med speciel aftale for ikke brofaste øer.

Vi har igennem de sidste 14-15 år specialiseret os i service på solcelleanlæg, således at både private og erhverv med solcelleanlæg har kunnet få hjælp, når de har oplevet problemer med deres solcelleanlæg.

Vi udfører et grundigt eftersyn af de installationsmæssige forhold og afdækker eventuelle problemstillinger – se nærmere beskrivelse nedenfor. Prisen er inkl. kørsel og skriftlig rapport.

Beskrivelse af produktet

Beskrivelse af vores serviceeftersyn

Vi udfører et grundigt eftersyn af de grundliggende installationsmæssige forhold og afdækker eventuelle problemstillinger

Hvis der findes uregelmæssigheder udarbejdes en beskrivelse, som kan lægges til grund for et tilbud på reparation eller bare gemmes og tages til efterretning.

 

Mere konkret foretager vi følgende, når vi laver serviceeftersyn:
 • Anlæggets Lovlighed og korrekte udførelse
  • Vi kontrollerer, at anlægget er udført korrekt i forhold til regler og gængs standard udførelse
  • Vi kontrollere, at anlægget er lovligt udført
 • Visuel vurdering af anlægget og de fysiske omgivelser
  • Vi foretager en visuel vurdering af om der er beplantning, bygninger eller måske en flagstang, der kan skygge for solen på panelerne.
  • En visuel undersøgelse af solpanelerne i forhold til misfarvninger og synlige fejl
 • Kontrol af inverter:
  • Aflæsning af total produktion
  • Aflæsning af tidligere forekommende alarmer, konrol af aktuel produktion(en “grov” kontrol og vurdering foretages i forhold til den aktuelle solindstråling
  • kontrol af ventilator i inverter
 • Kontrol af solceller:
  • Aflæsning af spændingsværdier
  • aflæsning af strømværdier(vurderes i forhold til aktuel solindstråling)
  • Paneler testes med emazyz z100 for afledningsfejl(er panelerne fysisk i orden?)
 • Gruppetavle:
  • Det kontrolleres at sikring og hpfi relæ er korrekt tilsluttet
 • Installation fra Gruppetavle til inverter, det kontrolleres at:
  • dimensionering af kabel er korrekt beregnet.
  • føringsvejen til inverter er korrekt udført efter stærkstrømsbekendtførelsen.
 • Inverter tilslutning til forsyningsnettet, det kontrolleres at:
  • der er monteret en reparationsafbryder, hvis det er et krav på det pågældende sted.
  • Det vurderes om inverteren sidder optimalt i forhold til afstandskrav til køling af inverter
 • Installation fra inverter til solcellepaneler:
  • Solcellekabler kontrolleres for korrekt føring gennem husets installation.
  • Ved skjult installation vurderes lovligheden.
 • Solcellemontering på tag eller stativ:
  • Solcellepaneler på tag vurderes fra jorden i forhold til om panelerne er korrekt monteret.
  • kablerne er ført efter forskrifterne.
 • Dimensionering af solcelleanlægget:(Inverter-paneler)
  • Det undersøges om solcellepanelerne er korrekt tilsluttet inverter vedr:
   • Antallet af paneler
   • Om orienteringen at panelerne er tilsluttet på korrekt.

 

 Skriftlig rapport udleveres efterfølgende med alt information fra serviceeftersynet

 

Hvis du køber vores serviceeftersyn, så kontakter vi dig indenfor 24 timer, så vi i fællesskab kan få en aftale om besøgstidspunkt for serviceeftersynet i kalenderen.

Vi ekspederer ikke ordren, før vi har været og udført serviceeftersynet af dit solcelleanlæg, dermed bliver dine penge heller ikke hævet fra din konto før.

 

Og husk du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, du kan ringe til El-installatør Jens-Ebbe Nielsen på tlf 30701626 eller sende os en mail på info@dansksolcelleservice.dk

Relaterede produkter