test af anlæg instrumenter

The PV Analyzer Z100, ny teknologi, som på få minutter kan lave et minutiøst check af solceller og inverter

Det første af vores instrumenter, kan du læse om her. Vi har investeret i et avanceret måleinstrument fra firmaet Emazys ApS, som lidt i lighed med de computere, mekanikere sætter på de moderne biler i dag, kan teste og afrapportere ydelsen i alle kroge af dit solcelleanlæg og ikke mindst måle præcist, hvor en given fejl er lokaliseret. Dette betyder naturligvis, at vi meget effektivt uden tidsspilde gennem en sådan solcelletest kan finde fejl og rette dem, så dit solcelleanlæg igen kan give dig det optimale udbytte. Kort sagt sikrer vi ved brug af PV Analyzer Z100 at dit solcelleanlæg yder mest muligt, at solceller og inverter fungerer, og hvis der opstår fejl, findes disse fejl hurtigt og dermed billigst muligt.

Det er en helt ny metode, hvor man udnytter den nyeste teknologi til at teste og finde fejl ved solcelleanlæg. Teknologien gør det muligt at lave tests på solcelleanlæg i alt slags vejr, og med et minimum af sollys – helt ned til 100w/m2 svarende til kraftig overskyet vejr.
Alligevel kan praktisk talt alle fejl konstateres og spores helt ned til det enkelte panel. Det betyder, at man også gennem målingerne kan arbejde med forebyggende vedligeholdelse af solcelleanlægget.

Det er fantastisk hvor meget viden, denne test kan fortælle om dit solcelleanlæg.

Få testet dit solcelleanlæg med vores nye instrument.

HT-Kit Solar basic Test_af_Virkningsgrad

Hvad bruges virkningsgraden til?

Den teoretiske virkningsgrad og den målte virkningsgrad er sammenlignelige, og er et udtryk for om anlægget yder som forventet. Samtidig anbefales det at måle virkningsgraden, allerede første sæson anlægget tages i brug, da selv et godt anlæg forventeligt vil miste ca. ½ til 1 % i virkningsgrad pr. år.

Ved større fald i virkningsgrad bør en fejlfinding på anlægget finde sted.

NB:

Et fald på f.eks.1 procent er regnet i forhold til foregående års måling. Dvs. har anlægget en virkningsgrad i år 1 på 0,85 vil virkningsgraden i år 2 være 99% af 0,85=0,8415 i år 3 være 99% af 0,8415=0,833. osv. osv. Da instrumenterne typisk måler med 2 decimaler (0,XX) vil et fald i virkningsgraden i omegnen af en procent knap være synlig fra år til år pga. afrunding, men klart synlig over en længere periode. Til gengæld bør man øjeblikkeligt opdage fejl ved større fald i virkningsgraden.

Hvordan udregnes teoretisk virkningsgrad?

Typisk anvendes et stykke software, som udbydes af solcelleproducenter til udregning. Softwaren er opbygget omkring en mængde brugerinputs, som består af producentdata for anlægget samt (forventede) ydre forhold. Som regel er leverandørerne af anlægget behjælpelige med denne teoretiske beregning for et givent anlæg.

Beskrivelse af HT kit Solar Basic:

Vi har i flere år anvendt dette af vores instrumenter til nøjagtig måling af ydelsen på solcelleanlæg.

Det er en omfattende måling som tager ca 1 time med opstilling, måling og dokumentation.

Til gengæld er det en uhyre nøjagtig måling der entydig fortæller om det komplette solcelleanlæg yder som forventet.
Dokumentationen fortæller streng for streng ydelsen og dermed virkningsgraden for solcellerne, samtidig med at man får vist inverterens  virkningsgrad i samme måling.

Med denne måling kan man med sikkerhed få bekræftet solcelleanlæggets tilstand, men vi kan ikke med sikkerhed fortælle hvad der er galt med anlægget, hvis det viser sig ikke at leve op til forventningerne. Dertil anvender vi også et andet af vores instrumenter, Emazys Z100.

Hvordan måles virkningsgrad?

Virkningsgraden kan f.eks. måles med HT Kit Solar Basic fra Elma Instruments. Instrumentsættet kan måle et komplet anlæg med 3 strenge DC samt 3 faser AC i én måling. Det sparer tid i forhold til 1 fasede analyseinstrumenter. Samtidig kan instrumentet bruges til IV-kurvetest, som typisk anvendes til et grafisk karakteristik af et panel eller en hel streng ved mistanke om fejl. F.eks. ved en hastigt faldende virkningsgrad, eller kvalitetssikring af paneler før montage.

Værd at vide – Solcellemåling – Test af Virkningsgrad

Virkningsgraden udregnes af instrumentet ud fra målte værdier under hensyntagen til den aktuelle solindstråling, celletemperatur m.m. i forhold til normen STC (Standard Test Conditions 1000W25°C). Instrumenter anvender en formel, hvor der i visse lande anvendes en korrektionsfaktor. I DK bør dog ikke anvendes korrektionsfaktor. I f.eks.i HT’s måleinstrumenter hedder denne ”rene” formel til udregning af virkningsgrad ”Corr nDC”.

Forenklet forklaret Et givent anlæg vil ved STC yde XSTC. Men ved ydre forhold forskellige fra STC yder anlægget typisk mindre. Det tager måleinstrument højde for og regner ud fra ”Under disse forhold burde anlægget yde XIkke STC”. Men den målte ydelse er typisk lidt lavere XMålt. Virkningsgraden er da = X_MåltX_(Ikke STC) 1

Har man ikke adgang til den teoretiske virkningsgrad, må man ”nøjes med” at konstatere at et typisk, godt anlæg bør have en virkningsgrad over 0,8. Skal man f.eks. køre en servicekontrakt for en kunde over en årrække, kan man notere virkningsgraden ved første måling som reference, og derefter årligt måle at virkningsgraden max falder et par % pr. år.

Vil du vide mere? Kontakt os her.