Handelsbetingelser

Dansk Solcelle Service ApS
Vorkvej 34
6040 Egtved
CVR 39 48 01 58

Tel. 30 70 16 26
E-mail. info@dansksolcelleservice.dk

 

Vores ydelser og produkter

I Dansk Solcelleservice sælger vi forskellige produkter relateret til solcelleanlæg, og vi sælger både til private og erhverv.
Vores produkter kan inddeles i serviceydelser, fysiske produkter og abonnementspakker.
Vores serviceydelser og fysiske produkter sælges både gennem vores webshop og gennem personlig kontakt.
Vores abonnementspakker sælges gennem vores webshop (abonnementspakkerne er både underlagt disse handelsbetingelser, men er også reguleret af vores afsnit om betingelser for abonnementspakker).

I forbindelser med vore serviceydelser, hvad enten det drejer sig om de selvstændige serviceydelser eller som en del af en abonnementspakke gælder at de beskrevne opgaver og de opgivne priser er på baggrund af, at vores arbejde foregår fra jorden( arbejde på tag er ikke inkl. i prisen)

 

Betingelser/regelsæt for abonnementspakker

Køber du en af vores abonnementspakker, er der tale om en abonnementsaftale, som løber til den opsiges, hvis ikke andet er specificeret i det konkrete abonnement.
Vi har i Dansk Solcelle Service ApS ingen binding, du kan altid opsige aftalen, og den ophører ved udgangen af den pågældende måned.
Indholdet af de forskellige abonnementspakker – fordele og priser er beskrevet under abonnementsbeskrivelsen i shoppen.
For at vi kan registrere og oprette dig som aktivt medlem af en konkret abonnementspakke, skal du din eller brugerens navn og mailadresse
Oplysningerne opbevares i hele medlemsperioden samt i en begrænset periode efter ophør af medlemskabet, se under persondata- og cookiepolitik.
Du forpligter dig til at sørge for, at oplysningerne til hver en tid er opdaterede, for at kunne få det fulde udbytte af medlemskabet.
Når du er oprettet som medlem, modtager du tre mails: En  mail med ordrebekræftelse, en faktura-mail, en velkomstmail med information om abonnementet fra Dansk Solcelle Service ApS og et certifikat med abonnementspakkens specifikke indhold samt dato for din opstart (begyndelsesdatoen er vigtig i forhold til de abonnementspakker, der indeholder nogle anicinitetsfordele).

 

Produktansvar

Hvis et produkt eller el-arbejde, vi har leveret eller ydet på nogen måde forvolder skade på person på grund af en defekt ved produktet eller fejl ved udførelsen, hæfter vi alene, svarende til det ansvar, vi kan pålægges som sælger efter de almindelige retsregler.

Vi hæfter som sælger ikke for driftstab, tidstab, avancetab, eller andre mulige former for indirekte tab for køber eller trediepart.
Vi fraskriver os ansvar for produkter, hvor der er brugt materialer leveret af køber og produkter fremstillet af køber.

Ansvarsbegrænsning:
I tilfælde af at der opstår et erstatningskrav overfor Dansk Solcelle Service ApS, kan størrelsen af dette beløb ikke overstige beløb større end, hvad produktansvarsloven foreskriver. Vi hæfter ikke for driftstab, avancetab, hvis der sker forsinkelse eller mangler ved det solgte. Dansk Solcelle Service ApS skal selvfølgelig hurtigst muligt informere køber, hvis der grundet force majeure eller andre forhold, som vi ikke kan kontrollere, forekommer forsinkelser eller andre uregelmæssigheder.
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

 

Priser

Priserne på vores webshop er altid angivet i danske kroner (DKK) og beløbet er inkl. moms.
Du kan betale i vores shop med Visadankort, Visa, American Express, Mastercard.
Vi kan til enhver tid justere vore priser på shoppen både i forhold til de fysiske produkter, serviceydelser og abonnementsprodukter – disse prisændringer vil kun være gældende fremadrettet, og ikke berøre købte produkter. Hvis et abonnement sættes op i pris, gives der altid et varsel på mindst løbende måned + 1 måned.

 

Betaling

Du kan betale med VisaDankort, VISA, American Express, Mastercard eller Swipp.
Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. Betaling for serviceydelser vil først blive hævet fra din bankkonto, når ydelsen er udført.

Betaling opkræves via det tilknyttede betalingskort. Du skal være opmærksom på, at du har ansvaret for, at betalingskortet til stadighed er gyldigt. Udløber dit betalingskort vil du automatisk blive afmeldt abonnementet.

Abonnementet betales forud månedsvist. Efter den første betaling vil abonnementet løbende blive fornyet enten i form af opkrævning af månedlig betaling. Dansk Solcelleservice fortsætter med at hæve betaling, indtil abonnementet opsiges. Eller hvis abonnementet jvnfr abonnmentets beskrivelse udløber til en bestemt dato, det vil selvfølgelig også betyde at, der ikke hæves yderligere betalinger.
Abonnementsbetalingerne er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte eller resterende abonnementsperioder( vil altid dreje sig om mindre en måned.

 

Leveringsbetingelser

Ved køb af fysiske produkter på shoppen sendes varen afsted senest 2 hverdage efter køb.
Ved køb af serviceydelser kontaktes du senest dagen efter køb for at lave en fælles aftale om, hvornår ydelsen skal udføres.
Ved køb af abonnement leveres/gælder fordele fra købstidspunkt.

 

Returret/fortrydelsesret

Som kunde hos Dansk Solcelle Service ApS har du mulighed for at returnere købte varer jvf. gældende regler, såfremt nedenstående forudsætninger er opfyldt:

• Varen skal være købt hos Dansk Solcelle Service ApS
• Varen skal være kurant, ubrugt, ubeskadiget, komplet og salgsbar
• Emballagen skal være original, ren og ubeskadiget
• Returnering skal altid aftales forudgående med Dansk Solcelle Service ApS
• Varer modtages alene retur efter aftale indtil 30 dage efter levering
• Alle omkostninger i forbindelse med returnering betales af kunden
• Skaffevarer og specielt tilrettede varer tages ikke retur

 

Opsigelse og afbrydelse

Der er ingen binding, og du kan til enhver tid opsige dit abonnement via din profil på platformen under det købte produkt.
Alternativt skal du opsige dit abonnement ved skriftlig henvendelse til Dansk Solcelleservice ApS på mail info@dansksolcelleservice.dk.
Af sikkerhedsmæssige kan abonnementet ikke opsiges på anden vis. Ved opsigelse af abonnementet inden den periode er udløbet, for hvilken der er trukket betaling på det angivne betalingskort, fortsætter abonnementet uændret indtil periodens udløb.

Dansk Solcelleservice ApS kan suspendere eller afbryde dit abonnement, så frem dine handlinger eller brug af platformen udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko. Hvis vi suspenderer eller afbryder adgangen til platformen, vil der ikke ske tilbagebetaling af den resterende del af den periode, der er betalt for.

 

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Dansk Solcelle Service ApS kan indgives til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af en klage skal du også oplyse vores e-mailadresse: Info@dansksolcelleservice.dk
Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser er senest revideret i november 2020.
Dansk Solcelleservice tager forbehold for eventuelle tryk- eller prisfejl.