Hvordan er reglerne / hvordan foregår det, når jeg skal have tilmeldt mit solcelleanlæg?

Tilmelding af solcelleanlæg

Når du har købt et solcelleanlæg, skal det registreres/tilmeldes til dit lokale netselskab. Der er visse faktorer og regler at tage højde for, ved tilmelding af solcelleanlæg.

Netselskabet ejer og drifter elnettet i et bestemt område i Danmark. Det er dem, der transporterer strømmen fra producenter til forbrugere.

Deres rolle er at sørge for, at elektriciteten kommer frem til dig sikkert og pålideligt. De håndterer også installation af f.eks. målere, vedligeholdelse og opgradering af elnettet.

Du skal tilmelde dit solcelleanlæg til det netselskab, du tilhører geografisk.

Selve Registreringen/tilmeldingen ved det lokale netselskab for solcelleejere:

Når du installerer et solcelleanlæg i Danmark, skal det tilmeldes hos dit lokale netselskab.

Selve el-arbejder/tilslutningen af dit solcelleanlæg til det offentlige el-net skal foretages af et autoriseret el-installatørfirma. Den autoriserede el-installatør er også ansvarlig for at få dit solcelleanlæg tilmeldt/registreret hos dit lokale netselskab. Installatøren er ansvarlig for at installationen er udført på lovlig og forsvarlig vis. Din el-installatør skal også kende til de nødvendige regler for tilmelding af solcelleanlæg.

Tilmeldingen består af personlige informationer/kontaktoplysninger på dig som solcelle-ejer og tekniske data på dit solcelleanlæg.

GSRN-nummer – Hvad er det?

Når tilmeldingen af dit solcelleanlæg er færdigbehandlet ved netselskabet modtager du en mail, hvor du får oplyst dit solcelleanlægs GSRN-nummer. GSRN står for Global Service Relation Number. Det er et unikt identifikationsnummer, som gives til dit solcelleanlæg, så det kan identificeres i elsystemet. Vi plejer at kalde det solcelleanlæggets ”nummerplade”

Når du har fået dit GSRN-nummer fra netselskabet, kan du gå ud og finde en såkaldt produktionsleverandør( En produktionsleverandør er en virksomhed, der køber den overskydende strøm, som dit solcelleanlæg producerer, men som du ikke selv bruger. Der findes aktuelt flere på markedet – f.eks Nettopower, Vindstød, Jysk Energi og Modstrøm. Du skal vælge en af dem der findes, og lave en aftale med denne virksomhed om, at aftage dig overskudsstrøm

OBS: Du skal være opmærksom på, at alle solcelleanlæg, som er registreret fra og med d. 1-1-2020 og ikke har indgået en aftale med en produktionsleverandør vedr. deres overskudsstrøm fra solcelleanlægget, vil blive opkrævet et beløb af Energinet, for at de skal administrere deres overskudsstrøm – ca 1000 kr årligt. Herudover beholder de også pengene for din overskudsstrøm!!

Hurtig opsummering

Når du får installeret et solcelleanlæg, skal det registreres hos dit lokale netselskab, som også vil give dig et GSRN-nummer. Dette nummer skal du give til din produktionsleverandør, så de kan købe din overskydende strøm. Generelt vil din solcelleinstallatør kunne hjælpe med mange af disse trin eller i det mindste guide dig igennem processen.