Hvad skal du huske, når du sælger et hus med eksisterende solcelleanlæg?

Solcelleanlæg på tag

Hvis du skal sælge dit hus og har et solcelleanlæg på taget, så vil det være et stort plus for mange huskøbere. Det kan dog også medføre nogle spørgsmål og usikkerheder for både sælger og køber. Her er en guide til, hvad du som sælger kan gøre  for at gøre salgsprocessen bedst mulig for både dig som sælger og køber:

Forbered dokumentation: Saml alle vigtige papirer – garantier, serviceaftaler, installationsrapporter og historiske produktionsdata. Jo mere information du kan give køberen, desto bedre.

Fremhæv besparelser: Dokumenter, hvor meget el anlægget producerer, og hvordan det har påvirket dine elregninger. Potentielle købere vil gerne vide, hvilken økonomisk fordel der er ved solcellerne.

Informer om vedligehold: En godt vedligeholdt solcelleanlæg er mere attraktivt for købere. Fremvis dokumentation for regelmæssige tjek og eventuelle reparationer, der er foretaget.

Vær klar over anlæggets alder: Købere vil sandsynligvis spørge om, hvor gamle solpanelerne er, og hvor længe de forventes at yde optimalt.

Sørg for at have styr på garantier: Det er vigtigt at have dokumentation for eventuel garantier, der stadig gælder for solcelleanlægget – disse skal den nye ejer naturligvis have. 

Vurder anlæggets tilstand: Det er vigtigt at være ærlig over for potentielle købere. Hvis der er komponenter, der snart skal udskiftes, bør det meddeles.

Kend til nettoafregning: Vær forberedt på at forklare, hvordan solcelleanlægget er tilsluttet elnettet, og hvordan nettoafregning fungerer i dit område.

Tilbyd en demonstration: Overvej at vise interesserede købere, hvordan solcelleanlægget fungerer, herunder eventuelle overvågningssystemer.

Forsikring: Informer potentielle købere om, hvordan solcelleanlægget er dækket under husets forsikring.

Konklusion:

At sælge et hus med et eksisterende solcelleanlæg kan øge ejendommens værdi og appellere til miljøbevidste købere. Hvis du sørger for at være godt forberedt kan du gøre det mere attraktivt for den nye ejer at overtage et hus med et solcelleanlæg på taget.

Afslutningsvis vil vi tilføje, at vi jævnligt bliver kontaktet af nye husejere, som har købt et hus med solcelleanlæg på taget, som de intet aner om, og som vil have os ud og gennemgå, checke og vejlede vedr. anlægget. Det gør vi selvfølgelig gerne, da det jo er en af vore kerneydelser. Men vi vil også gerne opfordre dig som sælger, til at videregive eventuel erfaring og kontaktinfo, hvis du allerede har kontakt og gode erfaringer til et solcelle service firma, som allerede kender anlægget – det kan gøre det nemmere og mere trygt for køberen at blive solcelleejer.