Tilmelding af dit solcelleanlæg

Vi tilbyder at tilmelde og registrere dit solcelleanlæg. Dette er en ydelse der altid følger med når vi tilslutter solcelleanlæg, men der er visse tilfælde hvor du kan have brug for en tilmelding, uden en tilslutning. Tilmelding og registrering af dit solcelleanlæg skal ske af en autoriseret el-installatør og er derfor ikke noget du selv kan gøre. (Medmindre at du selvfølgelig er autoriseret el-installatør) Vi checker i den forbindelse, at din installation er korrekt udført efter gældende regler. 

Vi tilmelder og registrerer dit solcelleanlæg

Vi sørger for at registrere dit solcelleanlæg hos alle de nødvendige aktører. Dette betyder at vi indsender og registrerer alle de nødvendige dokumenter, så du problemfrit kan drage fordel af dit solcelleanlæg. 

En registrering af dit solcelleanlæg omfatter at vi udfylder dine dokumenter –  gerne 3-4 stk alt efter om det er batterianlæg eller ej. Herefter tilmelder vi dit solcelleanlæg til netselskabet, som typisk er nogle uger om at godkende tilmeldingen. 

Når tilmelding er godkendt får vi tilsendt et GSRN nummer, som vi videresender til dig. Dette GSRN nummer er populært omtalt som dit solcelleanlægs nummerplade, og du skal f.eks. bruge dette når du skal vælge hvem du vil sælge strøm til.

Herefter er dit solcelleanlæg tilmeldt og registreret. 

OBS: Inden vi sender dokumenterne afsted, kontrollerer vi, at dit solcelleanlæg er korrekt tilsluttet.

Tilmelding af solcelleanlæg

Hvornår skal du registrere dit solcelleanlæg?

Hvis du får tilsluttet dit solcelleanlæg professionelt, bliver tilmelding og registrering af dit solcelleanlæg typisk udført i samme ombæring, hvis personen er autoriseret el-installatør. 

Vi har dog oplevet situationer hvor vi er blevet kontaktet af kunder der har fået tilsluttet deres anlæg, men hvor tilmeldingen har været mangelfuld eller helt fraværende. 

I disse tilfælde er det vigtigt at du efterfølgende får lavet en tilmelding af dit solcelleanlæg, da netselskabet ellers på sigt kan lukke for dit anlæg. Dette sker dog sjældent og du bliver først kontaktet af elselskabet, der beder dig om at tilmelde dit solcelleanlæg.

Helt optimalt bliver registreringen af dit solcelleanlæg altså lavet, i forbindelse med tilslutningen.

Skal vi tilmelde dit solcellanlæg?

Vi er autoriserede el-installatører og vil derfor gerne hjælpe dig med at tilmelde dit solcelleanlæg. Hvis du allerede har fået tilsluttet dit solcelleanlæg og skal have en tilmelding, koster det 2000 kr. (Anlæg på max 50 kW)

Inkluderet i prisen er, at vi kommer ud og kontrollerer dit anlæg og at tilslutningen er korrekt. Dette er nødvendigt, for at vi kan tilmelde dit solcelleanlæg. Herudover er alt det administrative også inkluderet, som udfyldning af dokumenter og korrespondancen med netselskabet. 

Skal du både have tilsluttet og tilmeldt dit solcelleanlæg, henviser vi her til vores side om Tilslutning af dit solcelleanlæg. Her kan du få en samlet pris for begge dele.

Hvad er GSRN-nummer?

Et GSRN-nummer er dit solcelleanlægs ID eller “nummerplade”, som det også bliver kaldt. Det er nummer på 18 cifre som er unikt for dit solcelleanlæg. GSRN står for “Global Service Relation Number”. 

GSRN nummeret skal bruges når du skal vælge en produktions-el leverandør, at sælge overskudsstrøm til.

Vi sørger for at du får dit GSRN nummer fra netselskabet, hvis du bestiller en tilmelding hos os. Herefter skal du selv bruge GSRN nummeret til at vælge hvem du vil sælge strøm til, da vi ikke kan gøre dette for dig. Der skal gøres brug af MitID, og skal derfor gøres af dig selv.