Optimizer

solceller i skygge

Optimizer hjælper anlæg mod skygger

Vi er i foråret 2016 begyndt at se nye paneler med såkaldt “Optimizer”.

Normalt er et solcelle-anlæg meget følsom overfor skygger. En skygge på bare 1 panel kan give en reduktion på langt over 30-40 %, og paneler skal normalt ligge i samme retning og med samme hældning på taget.

Et panel med Optimizer er ikke følsom overfor skygger på andre paneler. Det vil sige at det kun er det panel som der rammes af skyggen som bliver påvirket.
Det har meget stor paktisk betydning for planlægning af montagen, at man kan sammenkoble paneler med forskellige hældninger og retninger.
Ligeledes er det en stor fordel f.eks. hvis man har en flagstang som normalt kan give store problemer. Eller hvis man har et træ man nødig vil fælde, for ikke at tale om naboens træ.